magazyny

Przenośniki załadowczo – rozładowcze

C1_BEF-gl.-zd.
Wygarniacze zgrzebłowe w wersji podnoszonej, opuszczanej i przesuwnej mają zastosowanie w silosach prostokątnych, magazynujących zrębki, pellet, trociny, paliwo alternatywne (RDF) i inne materiały o granulacji do 150 mm, gęstości do 650 kg/m³.

 

 

Dane
C2

  • wydajność wygarniania do 300 m³/h
  • szerokość przenośnika od 1800 mm do 4500 mm
  • długość przenośnika do 30 m

Zalety

  • możliwość magazynowania różnych rodzajów biomasy w każdym boksie
  • możliwość mieszania biomasy w boksie
  • możliwość dowolnego mieszania i dozowania biomasy w instalacjach przykotłowych
  • urządzenie wygarniające pracuje ponad zgromadzoną biomasą, przez co stale jest dostęp do silosu, bez konieczności opróżniania go
  • niezawodne w prostokątnych silosach do podawania zrębek, pelletu, trocin, paliw alternatywnych w pełni zautomatyzowanym trybie
  • niezawodne w załadunku i rozładunku ciężarówek

 

Więcej informacji:

pdf_icon