rębaki bębnowe

Rębaki bębnowe o małej wydajności

To stacjonarne maszyny z poziomym podawaniem materiału stosowane w tartakach i stolarniach do przetwarzania drewna o grubości do 150 mm i wydajność do 2 t/h ( w zależności od materiału, wielkości otworów sita). Dostępne są z dwoma systemami tnącymi. Pierwszy system to tradycyjny system z dwoma lub czteroma nożami na szybko obracającym się wale tnącym z pełnej stali. System ten stosowany jest do rozdrabniania odpadów wolnych od zanieczyszczeń metalowych w przemyśle drzewnym. W ten sposób produkowana jest zawsze jednorodna zrębka drzewna.
Drugi system to wolnoobrotowy, żebrowany wał z nożami tnącymi 40x40x20 mm (tzw. U-rotor) i koronowym przeciwnożem. W zależności od typu rębaka wał tnący ze stali pełnej ma średnicę od 300 do 500 mm i może mieć 12 do 30 szt. noży. System ten stosowany jest do rozdrabniania odpadów drewnianych w stolarniach, tartakach, fabrykach mebli itp