rębaki bębnowe

Przesiewacze oscylacyjne

Doskonałe przesiewacze dla przemysłu tartacznego do odsiewania zrębek drzewnych, trocin, wiórów, kory, a także paliw alternatywnych (RDF), na kilka różnych frakcji. Niezastąpione w oddzielaniu frakcji drobnej oraz nadgabarytu od wiórów i trocin. Stosowane również do odsiania frakcji mineralnej od starego drewna, w celu poprawienia jego jakości, jako materiału przeznaczonego do recyklingu lub spalania. Maksymalna wielkość cząstek do 100 mm ( sporadycznie nadgabaryt do 500 mm).

Zalety:

  • przesiewanie dzięki poziomym ruchom obrotowym wytwarzanych za pomocą pionowego wału napędowego i odważników wyważających
  • blachy sita i tkaniny druciane naprężone w ramach, łatwe do wymiany, zamocowane w skrzyniach zaciskami
  • wysoki efekt samooczyszczenia dzięki dużemu promieniowi wychylenia
  • dostępne z osłoną przeciwpyłową na wylotach
  • dostępne z urządzeniem wymiany sita
  • długa żywotność urządzenia
  • niskie przyspieszenie
  • możliwość wykonania zgodnie z ATEX