rębaki

Wygarniacze do trocin

Wygarniacze dostępne są w wersji z jednym lub dwoma ślimakami wygarniającymi. Dostarczamy je głównie wyposażone w napęd elektryczny, jednak istnieje możliwość wyposażania w napęd hydrauliczny. Nasze wygarniacze mogą być montowane w silosach żelbetowych, jak i stalowych. Dostarczamy sprawdzone wygarniacze ślimakowe dla silosów okrągłych magazynujących:

  • Zrębkę leśną
  • Brykiet, rozdrobniony brykiet
  • Rozdrobnioną wierzbę energetyczną
  • Pellet agro i drzewny
  • Odpady z rolnictwa – słomy zbóż, roślin oleistych, siana w postaci sieczki luźnej odpady z przemysłu przetwórstwa spożywczego – pestek owoców, suszu z owoców, itp.
  • Paliwa alternatywne (RDF)
  • Ziarna zbóż, soi itp.