Elektrofiltry

Jedną ze szczególnych cech elektrofiltrów suchych firmy Ionitec, jest komora dystrybuująca spaliny zintegrowana z separatorem pyłów gruboziarnistych, która umożliwia równomierny przepływ spalin w całej szerokości elektrofiltra.
W tej gruboziarnistej komorze separatora, jak sama nazwa wskazuje, gruboziarnisty popiół lotny jest oddzielany, a drobny popiół lotny jest wprowadzany do pola wysokiego napięcia przez płytki wyrównujące.
Dzięki wstępnemu usunięciu lotnych gruboziarnistych elektrofiltr firmy Ionitec może pracować zarówno z Multicyklonem jak i samodzielnie. Nie robi to różnicy w cenie, w przeciwieństwie do naszej konkurencji. Kolejną zaletą naszych systemów jest to, że izolatory przepustowe wysokiego napięcia nie znajdują się w strumieniu spalin, ale są umieszczone w dodatkowej komorze na dachu filtra i można je wyjąć z zewnątrz.
Dlatego awarie naszych systemów spowodowane uszkodzeniem izolatorów należą już do przeszłości. Kolejną szczególną cechą jest nasz napęd wibrujący, zamontowany ponad lejem popiołowym. Dzięki zastosowaniu powyższego rozwiązania
możliwe jest użycie mniejszego leja popiołu, co skutkuje niższą całkowitą wysokością filtra, ponieważ wibracje napędu przenoszą pył do ślimaka transportującego.
Na koniec należy również wspomnieć o solidnej i wysokiej jakości konstrukcji naszych systemów.

Elektrofirtry na naszych obiektach:

Elektrofiltry podczas montażu:

Więcej informacji:
pdf_icon
pdf_icon
pdf_icon
pdf_icon