kotły na biomasę

Elektrociepłownie na biomasę – produkcja prądu i ciepła z biomasy

Specjalizujemy się w planowaniu i w produkcji instalacji energetycznych wytwarzających energię cieplną oraz energię elektryczną z drewna odpadowego, zrębek, kory, biomasy i odpadów pochodzenia rolniczego. Inteligentne rozwiązania pozwalają nam na realizację projektów dla klientów przemysłowych, komercyjnych oraz z branży techniki komunalnej. Mamy ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu, budowaniu kotłów i kotłowni opalanych biomasą, a zrealizowane do tej pory projekty potwierdzają jakość dostarczanych przez nas usług.

Elektrociepłownie na biomasę – technologia kogeneracyjna

Nasze elektrociepłownie na biomasę to instalacje kogeneracyjne dostarczane dla przemysłu jako instalacje parowe i ORC. Proces kogeneracyjny polega na jednoczesnym wytwarzania ciepła i energii. Do wytwarzania energii używane są tylko wysokiej jakości turbiny parowe. Modułowa konstrukcja naszych systemów pozwala na bardzo ścisłe dopasowanie instalacji do wymagań klientów z uwzględnieniem wykorzystywanego paliwa. Elektrociepłownie budowane są w systemie „pod klucz” i przekazywane klientowi gotowe do pracy.

Elektrociepłownie kogeneracyjne do 7.000 kWel

 • parametry pary od 35 bar i 500° C
 • wytwarzanie czystej energię i ciepło z biomasy
 • możliwa jest produkcja do 7.000 kWel i 28.000 kWth.(zależy od systemu i rodzaju paliwa)

Przemysłowy projekt i wykonanie wyróżniają nasze kotły na biomasę trwałością, solidnością wykonania oraz sprawnością działania. Elastyczne parametry ciepła wychodzącego sprawiają, że te niezawodne systemy można stosować w wielu branżach.

Kompaktowe elektrociepłownie opalane biomasą gotowe do pracy do 500 kWel

Kompaktowe systemy zostały stworzone specjalnie dla rozpowszechnienia i decentralizacji zastosowania elektrociepłowni. Instalacje te o mocy 200 do 500 kWel charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Nie potrzebują też dużo miejsca. Całe wewnętrzne orurowanie, elektryczne podłączenia, moduły są przygotowywane w fabryce, dlatego też kotłownia może być od razu użytkowana po montażu.

Zastosowanie systemów kogeneracyjnych:

 • Przemysł drzewny
 • Produkcja pelletu
 • Suszarnictwo
 • Sieci ciepłownicze
 • Mleczarstwie
 • Browarnictwie
 • Szklarniach
 • Przemyśle spożywczym

Koncepcja i planowanie – dostosowanie instalacji do potrzeb Klienta

Produkcja energii elektrycznej związana jest bezpośrednio z zapotrzebowaniem na ciepło. Na 100% produktu wyjściowego z generatora składa się 18-19% energii elektrycznej i 81-82% energii cieplnej, w zależności od parametrów roboczych. W takim podziale możliwe jest osiągnięcie temperatury do 90°C. Im niższa temperatura ciepła wyjściowego tym więcej energii jest produkowane a mniej energii cieplnej.

Wykorzystanie niepotrzebnego ciepła – elastyczne parametry robocze

Ciepło technologiczne wytwarzane w procesie kogeneracji może być dostępne w postaci wody technologicznej lub pary technologicznej w zakresie temperatur od 40°C do 200 °C w zakresie mocy od 1.000 do 28.000 kWth. Do wytwarzania prądu wykorzystywane są turbiny przeciwprężne, kondensacyjne, upustowe. Dla elektrowni stali odbiorcy ciepła są niezwykle ważni. Dodatkowo zmienne zużycie ciepła może być kompensowane w pełni regulowanym systemem chłodzącym.

 

Więcej informacji:

pdf_icon