rębaki

Przesiewacze rolkowe

Używane do oddzielania długich kawałków drewna, aby zapewnić niezakłóconą eksploatację instalacji przetwarzającej biomasę. Możliwość wykonania zgodnie z ATEX.