rębaki

Przesiewacz gwiazdowy typ 80

przesiewacz-gwiazdowyDane:

  • do oddzielania cząstek do 300 mm i nadgabarytu do 1 m
  • wydajność ok. 5-400 m3/h w zależności od wielkości materiału, udziału poszczególnych frakcji w ogólnej pojemności materiału na wejściu do maszyny
 

 

Więcej informacji:

pdf_icon