rębaki

Przesiewacz gwiazdowy typ 60

przesiewacz-gwiazdowyDane:

  • do oddzielania cząstek do 50 mm i nadgabarytu do 1 m
  • wydajność ok. 65 m3/h na 1 m2 powierzchni przesiewania, w zależności od wielkości materiału, udziału poszczególnych frakcji w ogólnej pojemności materiału na wejściu do maszyny
 

 

Więcej informacji:

pdf_icon