[:pl][:pl][:ru][:ua][:en][:en]

Wygarniacze silosowe

Dostarczamy sprawdzone wygarniacze ślimakowe dla silosów okrągłych magazynujących:
  • zrębkę leśną,
  • brykiet, rozdrobniony brykiet
  • rozdrobnioną wierzbę energetyczną
  • pellet agro i drzewny
  • odpady z rolnictwa - słomy zbóż, roślin oleistych, siana w postaci sieczki luźnej odpady z przemysłu przetwórstwa spożywczego - pestek owoców, suszu z owoców, itp.
  • paliwa alternatywne (RDF)
  • ziarna zbóż, soi itp.
Wygarniacze dostępne są w wersji z jednym ślimakiem lub dwoma ślimakami wygarniającymi. Dostarczamy je głównie wyposażone w napęd elektryczny. Istnieje jednak możliwość wyposażania w napęd hydrauliczny. Nasze wygarniacze mogą być montowane w silosach żelbetowych, jak i stalowych.[:][:][:][:][:][:]