kotły na biomasę

Elektrociepłownie na biomasę – produkcja prądu i ciepła z biomasy

Specjalizujemy się w planowaniu i w produkcji instalacji energetycznych wytwarzających energię cieplną oraz energię elektryczną z drewna odpadowego, zrębek, kory, biomasy i odpadów pochodzenia rolniczego. Inteligentne rozwiązania pozwalają nam na realizację projektów dla klientów przemysłowych, komercyjnych oraz z branży techniki komunalnej. Mamy ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu, budowaniu kotłów i kotłowni opalanych biomasą, a zrealizowane do tej pory projekty potwierdzają jakość dostarczanych przez nas usług.

Elektrociepłownie na biomasę – technologia kogeneracyjna

Nasze elektrociepłownie na biomasę to instalacje kogeneracyjne dostarczane dla przemysłu jako instalacje parowe i ORC. Proces kogeneracyjny polega na jednoczesnym wytwarzania ciepła i energii. Do wytwarzania energii używane są tylko wysokiej jakości turbiny parowe. Modułowa konstrukcja naszych systemów pozwala na bardzo ścisłe dopasowanie instalacji do wymagań klientów z uwzględnieniem wykorzystywanego paliwa. Elektrociepłownie budowane są w systemie “pod klucz” i przekazywane klientowi gotowe do pracy.

Elektrociepłownie kogeneracyjne do 7.000 kWel

 • parametry pary od 35 bar i 500° C
 • wytwarzanie czystej energię i ciepło z biomasy
 • możliwa jest produkcja do 7.000 kWel i 28.000 kWth.(zależy od systemu i rodzaju paliwa)

Przemysłowy projekt i wykonanie wyróżniają nasze kotły na biomasę trwałością, solidnością wykonania oraz sprawnością działania. Elastyczne parametry ciepła wychodzącego sprawiają, że te niezawodne systemy można stosować w wielu branżach.

Kompaktowe elektrociepłownie opalane biomasą gotowe do pracy do 500 kWel

Kompaktowe systemy zostały stworzone specjalnie dla rozpowszechnienia i decentralizacji zastosowania elektrociepłowni. Instalacje te o mocy 200 do 500 kWel charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Nie potrzebują też dużo miejsca. Całe wewnętrzne orurowanie, elektryczne podłączenia, moduły są przygotowywane w fabryce, dlatego też kotłownia może być od razu użytkowana po montażu.

Zastosowanie systemów kogeneracyjnych:

 • Przemysł drzewny
 • Produkcja pelletu
 • Suszarnictwo
 • Sieci ciepłownicze
 • Mleczarstwie
 • Browarnictwie
 • Szklarniach
 • Przemyśle spożywczym

Koncepcja i planowanie – dostosowanie instalacji do potrzeb Klienta

Produkcja energii elektrycznej związana jest bezpośrednio z zapotrzebowaniem na ciepło. Na 100% produktu wyjściowego z generatora składa się 18-19% energii elektrycznej i 81-82% energii cieplnej, w zależności od parametrów roboczych. W takim podziale możliwe jest osiągnięcie temperatury do 90°C. Im niższa temperatura ciepła wyjściowego tym więcej energii jest produkowane a mniej energii cieplnej.

Wykorzystanie niepotrzebnego ciepła – elastyczne parametry robocze

Ciepło technologiczne wytwarzane w procesie kogeneracji może być dostępne w postaci wody technologicznej lub pary technologicznej w zakresie temperatur od 40°C do 200 °C w zakresie mocy od 1.000 do 28.000 kWth. Do wytwarzania prądu wykorzystywane są turbiny przeciwprężne, kondensacyjne, upustowe. Dla elektrowni stali odbiorcy ciepła są niezwykle ważni. Dodatkowo zmienne zużycie ciepła może być kompensowane w pełni regulowanym systemem chłodzącym.

 

Więcej informacji:

pdf_icon

Ciepłownie miejskie

Energia z biomasy – pewne i zrównoważone dostawy energii

Wszystkie systemy przemysłowe i komercyjne wymagają bezpiecznych i ekonomicznych dostaw energii. Planujemy i budujemy elektrownie w systemie “pod klucz” dla wielu zastosowań i procesów. Oprócz systemów wodnych o temperaturze wody do 110 °C, a w szczególności do 220°C wykorzystujemy także systemy parowe do 35 bar i 500°C. Nasze systemy parowe mogą być przygotowane jako modułowe struktury , dostępne jako niezależne systemy energetyczne oraz jako biomasowe instalacje kogeneracyjne.

Elektrociepłownie miejskie  – regionalne i niezawodne dostawy energii do 15.000 kWth

Projektujemy i budujemy nowoczesne i niezawodne lokalne ciepłownie oraz miejskie sieci ciepłownicze dla klientów przemysłowych, komercyjnych. Nasz zespół doświadczonych inżynierów tworzy opracowania energetyczne, koncepcje i analizy dla klienta, by dostarczyć idealne, najlepiej dostosowane rozwiązanie dostosowane do struktury klienta. Jako generalny wykonawca pracujemy na każdym etapie projektu od budowy instalacji ciepłowniczej, przez podłączenie sieci ciepłowniczej do użytkownika końcowego.

Systemy wytwarzające energię – niezawodne dostawy energii do 15.000 kWth

W dostawach energii na cele produkcyjne coraz większą rolę ma wykorzystanie biomasy jako paliwa zamiast paliw kopalnych. Koszty dostaw energii mogą być znacząco obniżone przez wykorzystanie lokalnie występującej biomasy. To daje producentom zdecydowaną przewagę nad konkurencją i jest jednocześnie okazją do rozwoju firmy.  Rozwijamy razem z naszymi klientami dostosowane do potrzeb koncepcje energetyczne i rozwiązania obniżające koszty dostaw  energii i ich bezpieczeństwo w długim okresie czasu.  Produkujemy kompletne elektrownie i systemy  dystrybucji, dlatego też jesteśmy elastycznym partnerem w każdym aspekcie związanym z dostarczaniem energii. 

Parametry techniczne naszych elektrowni:

Każdy system jest specjalnie projektowany pod wymagania odbiorców energii.

Medium grzewczym jest ciepła woda, gorąca woda lub para wodna do 500°C i ciśnieniu 35 bar.  Z wykorzystaniem  naszych modułowych i elastycznie regulowanych systemów , można optymalnie zasilać  energią nawet trudną technologicznie produkcję. Ponad to nasze kotły wyposażone są w orurowanie, sieć ciepłowniczą,  inne pomocnicze wyposażenie potrzebne do uruchomienia pod klucz elektrowni z optymalną wydajnością: 

 • systemy z ciepłą wodą od 500 do 15.000 kWth / max. 110°C
 • systemy z gorąca wodą 500 do 15.000 kWth / 220°C
 • systemy z parą technologiczną od 500 do 15.000 kWth / max 35 bar i 500°C / 0,5 do 15 t/h

Zastosowanie:

 • miejskie sieci ciepłownicze
 • ogrzewanie budynków i obiektów
 • przemysł spożywczy
 • przemysł mleczarski
 • przemysł browarniczy
 • przemysł papierniczy
 • przemysł skórzany

Specyfikacja paliwa

Nasz systemy biomasowe mogą być opalane bardzo różnymi rodzajami paliwa. Systemy podawania materiału i technologia spalania są zawsze dobierane do dostępnego paliwa.

W naszych systemach wykorzystywane są regionalne paliwa w postaci odpadów z rolnictwa i gospodarki leśnej.

Specyfikacja paliwa:

 • Zawartość wody: 5-60 %
 • Kaloryczność: 7-20 MJ/kg
 • Długość cząstek: 1-100 mm, pojedyncze cząstki do 300 mm długości
 • Zawartość popiołu: <15%

 

specyfikacja paliwa