rębaki

Młyny seria HR

mlyn_seria_hrStacjonarne urządzenia do wtórnego rozdrabniania odpadów drewna. Wyposażone są w szybkoobrotowy wał i pionowy zasyp.

 

 

Więcej informacji:

pdf_icon – HR 35

pdf_icon – HR 45

pdf_icon – HR 60