rębaki

Młyny do odpadów drzewnych

Nasze młyny to stacjonarne urządzenia wyposażone w szybkoobrotowy wał z nożami, bijakami lub wał do cięcia kory. Użytkowane są głównie w przemyśle drzewnym w we wtórnym przetwarzaniu kory, zakończeń kłód drewna, drewna rozbiórkowego itp. Uzyskana w ten sposób zrębka jest wykorzystywana jako paliwo w wytwornicach gorącego powietrza opalanych biomasą lub też do produkcji pelletu i brykietu.